Nyhedsbrev 2022

Først en stor VELKOMST til alle de nye beboere som i løbet af de sidste par år er flyttet til Bangsebro. 

I Bangsebro har vi en grundejerforening – Bangsebro Grundejerforening – som består af mere end 200 husstande. Det er frivilligt om man vil være medlem. Man bliver medlem af foreningen ved at betale det årlige kontingent på kr. 100,00, som opkræves i starten af marts måned. 

Foreningens formål er at virke for fastholdelse og styrkelse af lokalsamfundet i Bangsebro samt varetage lokalsamfundets interesser over for offentlige myndigheder og private institutioner (citat fra foreningens vedtægter punkt 1).

Arrangementer i foreningen:

Tidligere har foreningen i samarbejde med beboerne i Bangsebro arrangeret vejfest, loppemarked, deltaget i årlige affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, arrangeret møde om sikker-hed i hjemmet, dialog med Guldborgsund kommune om måling af hastighed på Bangsebrovej, søgt og fået sat nabohjælp skilte op og meget mere. 

Initiativer på egen hånd som understøtter foreningens interesser for opretholdelse af naboskab, er I meget velkommen til at præsentere for bestyrelsen eller dele på Facebook gruppen ”Bangsebro Grundejerfor-ening”. Så vil du møde dine naboer ved at holde et garagesalg, eller lave en børnelege gruppe, er du mere end velkommen. 

Hjertestarter på Vandværksvej 87:

Bangsebro Grundejerforening har købt og betalt en hjertestarter, som alle kan benytte. Hjertestarteren hænger i åben garage på Vandværksvej 87. Læs mere på www.hjertestarter.dk. Her kan man også indtaste adressen og se hjertestarterens placering. 

Udlån af flagstænger og lyskæder:

Bangsebro Grundejerforening har for år tilbage investeret i et antal flagstænger af ca. 3 meters højde og lyskæde med kulørte pærer. Begge dele kan lånes ved henvendelse til Torsten og Janne Ljungstrøm, Vandværksvej 83, tlf. nr. 2933 1996 (Torsten).

Bangsebro Grundejerforening er på FB:

Mange har allerede fundet vej til Facebook gruppen ”Bangsebro Grundejerforening”, hvor man kan stille forskellige spørgsmål, gøre opmærksom på arrangementer og meget mere. 

Alle er velkommen i gruppen uanset om man har betalt kontingent til Bangsebro Grundejerforening eller ej.

Hjemmeside:

På foreningens hjemmeside som er www.bangsebrogrundejerforeining.dk. kan man læse meget mere om foreningen, se foreningens vedtægter, indkaldelse til generalforsamling og foreningens regnskab.

Kontingentopkrævning på kr. 200:

Der har ikke været opkrævet kontingent i Bangsebro Grundejerforening i årene 2021 og 2022. Derfor er der sammen med nyhedsbrevet kontingentopkrævning på kr. 200,00 – 100 kr. for 2021 og 100,00 kr. for 2022 -  som vi håber du/I vil betale.

Kontingentet på kr. 200,00 indbetales på konto nr. 5359 0000367560 Arbejdernes Landsbank. Alternativ kan man indbetale på mobilpay 6169 0215 (Tine Sejr Larsen) eller kontant på Vandværksvej 93. Vigtigt at oplyse adresse (vejnavn og nr.), så kontingentbetalingen kan registreres.

App’en - Giv et prej:

Vi opfordrer alle til at benytten app’en Giv et prej ved f.eks. manglende belysning, ødelagt asfalt, optegning af vigepligt på asfalt, beplantning som tager udsyn. Ved at benytte app’en hjælper du dig selv og dine naboer og så får Guldborgsund Kommune direkte besked. 

Sæt allerede nu X i kalenderen ud for d. 15. marts 2023:

Næste års generalforsamling bliver d. 15. marts 2023 kl. 18.30 – ca. 20.00 på Nordbyskolen. Foreningen vil traditionen tro være vært med 3 stk. smørrebrød og en øl/vand. 

Indkaldelse til generalforsamling udsendes i løbet af februar måned 2023. 

 

Hilsen

Bangsebro Grundejerforening v/

Tina M. Jensen, formand

Ida Enoch, sekretær og WEB-master

Tine Sejr Larsen, midlertidig kasserer